История:

Българско училище "Ян Бибиян" в гр. Мюнстер е основано през 2011 година като частна родителска инициатива с цел систематично и последователно обучение на децата по български език и литература.

От 2016 г. училището е включено в официалния Списък на българските неделни училища в чужбина, работещи и получаващи подпомагане по тогавашното ПМС 334 и настоящото ПМС 90/29.05.2018 г.

 

Ние предлагаме:
 • Класна форма на съботно обучение;
 • Дистанционна електронна форма на обучение;
 • Предучилищна група „Педя човек“ - 4-5 г.;
 • Предучилищен клас – 5-6 г.;
 • Български като втори език (за деца, неговорещи български език);     
 • Начални класове – 1. до 4. клас;
 • Прогимназиални и гимназиални класове - 5. до 9. клас;
 • Клас за подготовка за изпит по български език по европейската сертификация В1, B2 и C1
 • Извънкласнa дейност - музика, бълг. народни танци, работилница „Родолюбие“, зелено училище и общоучилищни тържества.
   

                

    

Нашите предимства
 • Удостоверение за завършено обучение по бълг. език, литература, история и география на България, издадено от МОН на РБългария, даващо право на учениците при завръщане в училищната система на страната да продължат без приравнителен изпит;
 • Право на полагане на изпит по български език като майчин език в 9/10 клас, организиран от Министерство на образованието на NRW. Оценката от който ще бъде вписана в немската диплома като балообразуваща такава;
 • Право на сертифициране на български език от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и възможност за приемане в български университети.

 

                                                                                

  

Обучение:

Обучението се извършва съобразно най-новите адаптирани програми по БЕЛ за училищата в чужбина на МОН РБългария, с включен допълнителен модул – „Български език като втори“, и учебната програмата на Федерална провинция Северен-Рейн Вестфалия по роден език. При редовно посещение учениците на нашето училище получават правото да се явят на изпита по български език като роден, организиран от немските училищни власти след 9./10. клас, като оценките от последния се вписват като балообразуващи в немските дипломи на учениците. 

 

Удостоверения:

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен клас с качествена и/или количествена оценка по образец на МОН РБългария и такова на немски език за училищните власти в гр. Мюнстер и околността. Учениците, придобили такова удостоверение, могат да продължат обучението си в училища в Република България без да полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и география на България.

Изучаването на български език в училището може да бъде вписано като факултативен предмет в немската диплома на децата.
Нашите ученици имат възможност да изберат българския език като втори или трети чужд език в немското училище.

 

Преподавателски екип:

Екипът от учители, които  работят с децата и учениците, са квалифицирани учители и магистри по българска филология, история и география,  български език и литература, предучилищна и начална педагогика, логопедия, немски език, социална педагогика с квалификации за преподаване в средните училища,

Преподавателският екип използва учебни помагала и пособия, одобрени от Министерство на образованието и науката на Република България, както и различни аудиовизуални и дидактически материали съобразно възрастовите групи на децата и учениците.

 

Ако искате да станете учител в българско училище „Ян Бибиян в гр. Мюнстер трябва да подготвите:
 • Копие от диплома за завършено образование, професионално, академично, вкл. области на специализация.
 • Подробна автобиография, съдържаща имената ви, актуален адрес, телефон и имейл за връзка.
 • Актуална снимка.
 • Препоръки.
 • Мотивационно писмо.
 • Молбите се приемат по електронен път в PDF формат на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ВАЖНО:

Българско училище „Ян Бибиян” , гр. Мюнстер е част от сдружение с идеална цел. Занятията се провеждат само в събота и не предлагаме пълна заетост.
 

 

Още за нашето училище:

През 2018 г. училището  домакинства на Втория междуучилищен конкурс по четене „Аз Буки Веди“ за ученици от 1-ви и 2-ри клас в чужбина, който събра ученици от 11 български училища в Германия, Франция, Нидерландия. Инициативата се подкрепя от все повече училища в чужбина.

 
През 2019 г. за първи път деца от нашето училище положиха изпит по български език (роден) организиран от немските училищни власти и инспектората на град Мюнстер. Горди сме, че сме първото неделно училище подало молба и допуснато до провеждането на изпит по български език в NRW.
Сега децата от Българските неделни училища могат не само, когато пожелаят да се върнат в България и да продължат обучението си в същия клас, в който са били при нас, без да полагат допълнителен изпит, но и може българският език (след успешно полагане на изпита) да бъде включен в крайната им немска диплома. Това е един шанс да се вдигне общият успех на немската диплома или при нужда да замести изучаването на втори чужд език.
Това е една законова привилегия, която много малко ученици по света, включително и в Германия имат. Гордеем се, че ние прокарахме този път в Северен Рейн Вестфалия!
 
На 11.06.2022 г. отново за първи път в Северен Рейн Вестфалия (NRW) в изпитния център към БНУ "Ян Бибиян", гр. Мюнстер се проведе изпитна сесия по сертифициране на български език по стандарта на ALTE на ДЕО (Департамент за езиково обучение) към Софийския университет „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.
Всички ученици на БНУ "Ян Бибиян" се представиха блестящо.
Някой от тях са ученици от основаването на Училището и днес техният труд повече от 10 години беше възнаграден.
Тази сертификация на български език се равнява на матура по български език и тези ученици, които пожелаят биха могли да следват и в български университети.
Сертификатът по български език на всички тях им дава допълнителни точки за прием в немски университети и не на последо място предимство при започване на определени професии.
 
Отличните резултати от тези изпити са резултат от високия професионализъм на екипа ни, на структурата на Училището ни - децата да се обучават в малки класове от квалифицирани педагози, на дисциплина и постоянство, на помощта и подкрепата на родителите през всичките тези години.
 

Опознаването на езика, литературата, историята, географията, музиката и изкуството на България се допълват от извънкласните инициативи на училището. БНУ „Ян Бибиян“ отбелязва с големи общоучилищни тържества Коледа и Нова година,  Мартенско тържество (баба Марта, 3-ти март, 8-ми март /Празникът на мама/) и под формата на зелени игри 24 май.

Организират се посещения на български филми, паркове, зоологически градини както и двуезични четения в Градската библиотека на град Мюнстер/Детски отдел.  

Най-очаквани от всички са традиционните ни работилнички, където с участието на родителите според сезона и празниците се изработват сурвачки, картички, мартенички, апликации с есенни листа, или се боядисват яйца и се пекат курабийки.

Друг изключително очакван проект за децата е Зеленото училище. Цялото училище се изнася в база извън Мюнстер и учениците, освен че провеждат учебните занятия на открито, играят състезателни игри, правят поход, събират се около лагерния огън и се пеят много песни и се пече вкусен хляб на пръчка.

Към нашето училище е открита и се поддържа библиотека, която разполага с любими приказки от цял свят, поезия за деца, известни и обичани романи и разкази.

 

Учебни занятия:

Занятията се провеждат в учебно време в събота в сградата на "Anne-Frank-Berufskolleg" на адрес: Manfred-von-Richthofen-Straße 39, 48145 Münster и виртуално на електронната платформа на училището при Училището.бг на Центъра за образователни инициативи: 

https://wwwe.u4ili6teto.bg/janbibijan/login/index.php

Учебните занятия покриват първите три нива на българската образователна система – начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап на училищното образование. 

 

 Списък на учебниците, с които работи БНУ "Ян Бибиян"

 

 

Актуална информация за 2023/24 учебна година:

Линк за записване в график за дежурствата в сградата на училището 2023/23 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 

Deutsch-Bulgarische Elterninitiative „Jan Bibijan“ e.V.
Адрес за кореспонденция:
Coubertin Str.77, 48301 Nottuln

Адрес на БНУ "Ян Бибиян“:
Manfred-von-Richthofen-Straße 39,
48145 Münster

Ръководител училищен проект
Румяна Георгиев

Телефон за контакт:   
0049(0)177 9169498

Eмайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

  Facebook "Jan Bibijan"